V300K
300,000đ/tháng
 •  MP 60p đầu tiên/cuộc nội mạng 
 • 200 phút ngoại mạng
 •  5GB Data/ngày
V250K
250,000đ/tháng
 •  MP 30p đầu tiên/cuộc nội mạng 
 • 150 phút ngoại mạng
 • 4GB Data/ngày
V200K
200,000đ/tháng
 •  MP 20p đầu tiên/cuộc nội mạng 
 • 100 phút ngoại mạng
 •  3GB Data
V160K
160,000đ/tháng
 •  MP 20p đầu tiên/cuộc nội mạng 
 • 60 phút ngoại mạng
 •  2GB Data
T100
100,000đ/tháng
 • 1000 phút gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng
B100N
100,000đ/tháng
 • 1000 gọi nội mạng
 • 10 phút gọi ngoại mạng
 • 3GB Data
B150N
150,000đ/tháng
 •  1000 phút nội mạng
 •  100 phút ngoại mạng
 • 8GB Data
 •  100SMS nội mạng
B200N
200,000đ/tháng
 •  MP 30p đầu tiên/cuộc nội mạng
 •  150 phút ngoại mạng
 •  15GB Data
 •  150SMS nội mạng
B250N
250,000đ/tháng
 •  MP 60p đầu tiên/cuộc nội mạng
 •  200 phút ngoại mạng
 •  20GB Data
 •  200SMS trong nước
B300N
300,000đ/tháng
 •  MP 60p đầu tiên/cuộc nội mạng
 • 250 phút ngoại mạng
 • 25GB Data
 • 250SMS trong nước
B350N
350,000đ/tháng
 •  MP 60p đầu tiên/cuộc nội mạng
 • 300 phút ngoại mạng
 • 30GB Data
 • 300SMS trong nước
B400N
400,000đ/tháng
 •  MP 60p đầu tiên/cuộc nội mạng
 • 350 phút ngoại mạng
 • 35GB Data
 • 350SMS trong nước