BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH VIETTEL

BẢNG GIÁ GÓI CƯỚC INTERNET VIETTEL

Lắp mạng Internet Viettel

  • Dành cho khu vực Nội thành HN và HCM 

  • Dành cho khu vực Ngoại thành HN và HCM và 61 tỉnh thành khác

  • Danh sách các kênh truyền hình viettel