(Gx. Bảo Thị) Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo VIệt Nam – Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam || Ngày 24/11/2021Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo VIệt Nam – Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam || Ngày 24/11/2021
Kính Xin Anh Chị Em hiệp thông và tham dự cách sốt sắng .
________________________
Quý ông bà anh chị em xin ý Lễ vui lòng liên hệ Fanpage Giáo xứ Bảo Thị:
hoặc nhập Ý LỄ tại LINK:
________________________
Thực hiện: Ban Mục Vụ Truyền Thông Gx. Bảo Thị
#GPXL #ThanhLeOnline #GXBAOTHI #ThánhLễ #TrựcTiếp #TrựcTuyến #GiáoXứBảoThị

https://mangviettel.net.vn/

🔵Trương Quốc Huy và những lần xin sự khoan hồng của nhà nước Việt Nam ra sao ?
NẾU SLENDERMAN CHƠI POPPY PLAYTIME GẶP MA BÚP BÊ HUGGY WUGGY | Thử Thách SlenderMan

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.