Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khuyến nôngTrung tâm Khuyến nông quốc gia tập huấn online ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với sự tham gia của hàng trăm điểm cầu trên …

https://mangviettel.net.vn/

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dây truyền sản xuất xi măng nâng cao NSCL
Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng thiết bị trong dạy học vật lí

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.