Bình luận

American Eagle

Thật là đau xót cho người dân VN sống với chế độ mọi rợ cộng sản lũ của chúng nó kiềm kẹp người dân đủ mọi hình thức , phải làm cho người dân mãi không có lối thoát , thở giờ đã đăng ký thuê bao và có chứng minh nhân dân , lại còn chụp hình chân dung của người ta nữa , đúng là điều khốn nạn nhất luật pháp của cộng sản VN

Trả lời

vn bay giờ nhìn người dẫn trương trình nói chuyện khố nghê vô cùng. và đổi thành va, thì >thi, v v …. theo kiểu trao luu hay muốn làm bản sao của tiếng TQ trong tuong lai?

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.