Bình luận

Nguyễn Công Triển

Xoài 6 Vũ Mỹ Luông có mua không bạn?

Trả lời

Hà Nguyễn

Có vựa ở bình hoà hưng mua 40 ngàn một kí

Trả lời

PHẠM TẤN HÙNG

Trước khi thực hiện bạn nên chuẩn bị nội dung để nói cho cô đọng và trôi trãi!

Trả lời

Quỳnh Nhi Nguyễn

Cảm ơn anh đã chia sẻ giá soài

Trả lời

Ngoan Le

Đài loan đỏ khó ăn

Trả lời

Cô Mai Vlog

Cảm ơn em đã chia sẻ giá xoài Đài Loan ngày hôm nay 22/11/2021 . Like

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.