Bình luận

phong le

Con này giá sao a?

Trả lời

Xin giá

Trả lời

Khoa Tran Dang

Cho xin giá con Asly này loại công suất thấp nhất 2 kênh

Trả lời

Huy Truong

Có còn nào công suất lớn hơn 4100 cùng hàng asly nữa không bạn lên líp cho anh em tham khảo

Trả lời

Trần Chỉnh Studio

Con đẩy này nhẹ nhàng ngon lành.

Trả lời

Phu Nguyen

Sao hôm trước không giới thiệu cho chú tham khảo với

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.