Author

Q&A – Lựa chọn máy tính ngành Công nghệ thông tin# Ủng hộ mình ly cà phê tinh thần nhé 😀

=====================
0:22 Máy tính để bàn hay Laptop ?
1:39 Mac hay Window ?
3:02 Mua máy tính hãng nào ?
3:41 Ram ?
4:57 SSD hay HDD ?
5:30 Dung lượng ?
5:39 Chip ?
7:33 Pin ?
8:00 Màn hình ?
9:11 Webcam ?
9:40 Bàn phím ?
10:03 Giá thành ?
10:18 Một số ý kiến
11:45 Tóm tắt

Simple Code on Facebook:

Simple Code on Github:

https://mangviettel.net.vn/

🔥 Tin An Ninh Cực Nóng Ngày 24/11 | Thời Sự Mới Nhất Và Chính Xác Nhất | HSPA
REVIEW ĐỀ THI TOEIC LISTENING THÁNG 9/2020
Tác giả