Author

Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo VIệt Nam – Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam || Ngày 24/11/2021Thánh Lễ Các Thánh Tử Đạo VIệt Nam – Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam || Ngày 24/11/2021
Kính Xin Anh Chị Em hiệp thông và tham dự cách sốt sắng .
________________________
Quý ông bà anh chị em xin ý Lễ vui lòng liên hệ Fanpage Giáo xứ Bảo Thị:
hoặc nhập Ý LỄ tại LINK:
________________________
Thực hiện: Ban Mục Vụ Truyền Thông Gx. Bảo Thị
#GPXL #ThanhLeOnline #GXBAOTHI #ThánhLễ #TrựcTiếp #TrựcTuyến #GiáoXứBảoThị

00:00 Nhạc Chờ
11:00 Xướng Kinh
20:26 Đầu Lễ
28:01 Phụng Vụ Lời Chúa
36:08 Bài Phúc Âm và GIảng
48:26 Phụng Vụ Thánh Thể
1:03:46 Kết Lễ

https://mangviettel.net.vn/

Resident Evil: Welcome to Racoon City – Angry Movie Review
HUAWEI GIẢM GIÁ 100% ĐIỆN THOẠI dịp BLACK FRIDAY, Ơ KÌA | #shorts