Tác giả

Bình luận

Binh Nguyen

🇻🇳🇻🇳🇺🇸✌

Trả lời

Hinh Phạm Thị

Đúng như bài này nói thì tuyệt vời quá chuẩn xác sâu xa hoan hô mỹ cùng phát triển vũ khí và tàu cùng VN chống TRUNG quốc…

Trả lời

Leave a Message

Registration isn't required.